ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีความ หรือปัญหาทางกฎหมายต้องการคำแนะนำ คำปรึกษา โดยประสงค์ที่จะติดต่อสื่อสารกับทนายความของเราโดยตรง ท่านสามารถโทรศัพท์หาเรา ส่งข้อความหาเรา หรือเดินทางมาที่ออฟฟิตของเราได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

โปรดคำนึงไว้เสมอว่า การให้คำปรึกษาทางกฎหมายของเราอ้างอิงข้อมูลจากข้อเท็จจริงที่ได้รับจากท่าน การปรับใช้กฎหมายอาจปรับเปลี่ยนแปลงไปตามรายละเอียดข้อมูลที่เพิ่มขึ้น หากท่านปกปิดข้อมูล ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง คำแนะนำของเราอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผลเสียนั้นจะเกิดแก่ตัวท่านเอง เราขอแนะนำในการรับบริการทางกฎหมายจากเรา กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นความจริง และไม่ควรปกปิดข้อมูลใดๆ

เนื่องมาจากมีผู้ที่สนใจโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษากับเราเป็นจำนวนมาก ในกรณีที่มีสายซ้อนเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในส่วนปรึกษากฎหมายเบื้องต้นทางโทรศัพท์ท่านละไม่เกิน 15 นาที

ที่อยู่ : 2/528 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ซอยหมู่บ้านจิตตกาญจน์ 2/4 ตำบลเสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่, นนทบุรี 11140

โทรศัพท์ : เพื่อเป็นการรักษาความลับของลูกความ หากท่านติดต่อทนายความท่านใดแล้ว ท่านนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบเคสของท่านโดยตรง ทนายท่านอื่นสงวนสิทธิที่จะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในเคสของท่าน

ทนายอิทธิกร 065 057 4021
ทนายธีทัต 081 924 8264
ทนายอาร์ท 092 903 1280

Mail : service@itthigorn.com