ปรึกษากฎหมายฟรี

มีปัญหากฎหมาย ปรึกษากฎหมายฟรีได้ที่ใดบ้าง?

สถานที่บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรี แก่ประชาชน
วันนี้เราได้รวบรวมสถานที่ที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนฟรีมาแนะนำครับ สำหรับท่านที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสถานที่ที่แนะนำนี้จะเป็นการให้บริการฟรี และมีค่าใช้จ่ายใดๆ

สถานที่บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรี แก่ประชาชน

วันนี้เราได้รวบรวมสถานที่ที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนฟรีมาแนะนำครับ สำหรับท่านที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสถานที่ที่แนะนำนี้จะเป็นการให้บริการฟรี และมีค่าใช้จ่ายใดๆ

1 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานที่แรกที่นึกถึงก็คือ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ ซึ่งสภาทนายความได้จัดบริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยทนายความอาสา ณ ที่ทำการสภาทนายความ กรุงเทพมหานคร ตรงข้ามโลตัสหลักสี่ ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็ลงที่สถานีวัดพระศรีหรือสถานีพหลโยธิน 59 ก็ได้ครับ ซึ่งนอกจากจะเข้าขอคำปรึกษาด้วยตนเองที่สภาทนายความ ทางสภาทนายความได้เปิดช่องทางใหม่ในการปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีผ่านแอพพลิเคชั่น line ด้วยในระหว่างเวลา 8.30 -16.30 น ทุกวันไม้เว้นวันหยุดราชการ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

2 สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

สถานที่ต่อไปที่มีทนายความคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนฟรีโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ได้แก่ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ ส.ช.น. ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาปัญหากฎหมาย และการดำเนินคดีแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถเข้ารับคำปรึกษาด้วยตนเอง ณ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานั้นอยู่ใบบริเวณอาคารของเนติบัณฑิตยสภาชั้น 1 หรือจะโทรศัพท์ขอคำปรึกษาก็ได้ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -16.30 น ครับ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

3 ศูนย์ดำรงธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งไม่เฉพาะผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษากฎหมาย แต่ยังรวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากหน่วยงานของภาครัฐต่างๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นแจ้งเบาะแสการทำผิด ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ ยาเสพติด ปัญหายานพาหนะ การศึกษา ปรึกษาที่ดิน มรดก ฯลฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือโทรสายด่วน 1567 นอกจากนี้ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อขอคำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ณ การไฟฟ้านครหลวงทุกแห่งเช่นกัน ศูนย์ดำรงธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชน

4 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น

4.1 สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือทางคดี โดยมีทนายความแนะนิติกรอยู่ประจำทั้งที่สำนักงานวิทยาเขตท่าพระจันทร์ เวลาราชการ ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น และสำนักงานวิทยาเขตศูนย์รังสิต ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น ซึ่งสามารถขอความช่วยเหลือโดยขอรับคำปรึกษาข้อกฎหมายด้วยตนเอง หรือปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.2 ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน บริการให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และคำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเทพทวาราวดี โดยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ และมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00 – 17.00 น. ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4.4 ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถ และให้คำปรึกษากฎหมายฟรีแก่ประชาชนโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีความฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

อ่านบทความอื่นๆของเรา

1 comment on “มีปัญหากฎหมาย ปรึกษากฎหมายฟรีได้ที่ใดบ้าง?Add yours →

Comments are closed. You can not add new comments.