บริษัท ซาวาคามิ จำกัด

ประกาศแจ้งเตือนจากบริษัท ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องจากมีมิจฉาชีพได้แอบอ้างชื่อ บริษัท ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด ในการหลอกลวงเอาเงินจากผู้เสียหาย บริษัทฯ จึงได้ทำหนังสือแจ้งเตือนเพื่อให้ระวังในการทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ที่ได้แอบอ้างชื่อดังกล่าวนั้น และ ได้ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายต่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างนั้นแล้ว แนะนำช่องทางการร้องทุกข์ของผู้เสียหายต่างๆ

เนื่องจากมีมิจฉาชีพได้แอบอ้างชื่อ บริษัท ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด ในการหลอกลวงเอาเงินจากผู้เสียหาย บริษัทฯ จึงได้ทำหนังสือแจ้งเตือนเพื่อให้ระวังในการทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ที่ได้แอบอ้างชื่อดังกล่าวนั้น และ ได้ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายต่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างนั้นแล้ว โดยเนื้อหาของประกาศและหนังสือแจ้งความเป็นไปดังภาพข้างล่างนี้

บริษัท ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้ประกอบกิจการบริการด้านการให้สินเชื่อทางการเงินแต่อย่างใด ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงสามารถนำพยานหลักฐานต่างๆ ยื่นแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจด้วยตนเองได้ ณ สถานีตำรวจที่ผู้เสียหายสะดวก เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายและอายัดบัญชีของมิจฉาชีพดังกล่าว

ช่องทางในการดำเนินการอื่นๆในการร้องทุกข์ ได้แก่

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กองปราบปราม

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสและรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวโดยส่งมายังบริษัทได้ที่ info@sawakami.co.th

เนื่องจากสำนักงานเราเพียงแต่เป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารแก่ประชาชนไม่ให้หลงเชื่อมิจฉาชีพในการแอบอ้างบริษัทใดๆเพื่อหลอกลวงประชาชน จึงขอชี้แจงข้อกฎหมายเพิ่มเติมให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงดังกล่าวดังนี้

การกู้ยืมเงินและสัญญากู้ยืมเงิน

การกู้ยืมเงินนั้นกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบของสัญญาไว้ เพียงแต่กำหนดว่าการกู้ยืมเงินมากกว่า 2,000 บาทจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ต้องทำเป็นหนังสือ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดสัญญากู้ยืมเงินแต่อย่างใด สัญญากู้ยืมเงินจะเกิดได้ต่อเมื่อผู้ให้กู้ยืมเงินได้ ส่งมอบ เงินให้กับผู้กู้แล้วเท่านั้น การกระทำสัญญาใดๆหาก ไม่มีการส่งมอบเงินกู้ จากผู้ให้กู้และผู้กู้ได้รับเงินกู้นั้นเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าผู้กู้จะส่งมอบเงินให้กับผู้ให้กู้ สัญญากู้ยืมเงินก็จะยังไม่เกิดขึ้น ผู้ให้กู้ไม่สามารถที่จะมาฟ้องบังคับคดีให้ผู้กู้ต้องชดใช้เงินคืนให้กับผู้ให้กู้ได้แต่อย่างใดครับ

แม้ว่าผู้ให้กู้จะอ้างว่า ได้ส่งมอบเงินมาแล้วแต่ระบบผิดพลาดจึงส่งเงินให้ผู้กู้ไม่ได้ก็ตาม ตราบใดที่เรายังไม่ได้เงินจากผู้ให้กู้สัญญากู้ก็จะยังไม่เกิดมีขึ้น การข่มขู่ให้เราส่งมอบเงินใดๆยังเป็นความผิดอาญาอีกด้วยครับ เพราะเป็นการข่มขู่เอาทรัพย์สินทั้งที่ไม่มีมูลหนี้ที่จะอ้างตามกฎหมายได้

ความรับผิดในทางอาญา

เมื่อสัญญากู้ยืมเงินยังไม่เกิด ผู้กู้ไม่มีหนี้ที่จะต้องโอนใช้เงินใดๆไปให้แก่ผู้ให้กู้แต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีสัญญาเงินกู้ที่จะบังคับได้ ผู้เสียหายสามารถนำพยานหลักฐานทั้งหมดที่มี ยื่นแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจได้ทันที ในข้อหาฉ้อโกงอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อีกฐานหนึ่งด้วยครับ

เราเป็นเพียงช่องทางหนึ่งซึ่งต้องการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ หากท่านได้รับความเสียหายหรือได้รับการข่มขู่ใดๆจากมิจฉาชีพ ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ หากต้องการส่งเบาะแสหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแอบอ้างชื่อบริษัท ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัดกรุณาติดต่อผ่านช่องทาง info@sawakami.co.th นี้เท่านั้นครับ