สัญญาสำเร็จรูป

ตัวอย่างสัญญาสำเร็จรูปดาวน์โหลดฟรี และค่าบริการในการตรวจ ร่างสัญญา

สมัยก่อนเรียนกฎหมาย ที่ออฟฟิตเก่าเวลาตกลงงานมักจะให้ลูกค้าเซ็นต์สัญญาก่อนเสมอ ที่มาของสัญญาก็โหลดมาจากอินเตอร์เน็ตนั่นแหละเพราะจ้างทนายร่างมันแพงสมัยนั้นก็คิดว่าจะต้องจ้างทำไม โหลดอินเตอร์เน็ตเอาก็ได้นี่นาไม่เคยเห็นถึงความสำคัญของสัญญา เมื่อมีโอกาสได้ทำงานสายกฎหมาย ทำให้เห็นว่าสัญญานั้นสำคัญมาก บางทีแพ้ชนะอยู่ที่ถ้อยคำในสัญญานี่แหละ ความรัดกุมของสัญญาที่เขียน หรือแม้กระทั่งข้อกฎหมายซึ่งซ่อนอยู่ในข้อความที่เขียนในสัญญาที่ถ้าอ่านผ่านๆแล้วจะทำให้เราไม่รู้ว่าข้อความนี้มีผลทางกฎหมาย

สมัยก่อนเรียนกฎหมาย ที่ออฟฟิตเก่าเวลาตกลงงานมักจะให้ลูกค้าเซ็นต์สัญญาก่อนเสมอ ที่มาของสัญญาก็โหลดมาจากอินเตอร์เน็ตนั่นแหละเพราะจ้างทนายร่างมันแพงสมัยนั้นก็คิดว่าจะต้องจ้างทำไม โหลดอินเตอร์เน็ตเอาก็ได้นี่นาไม่เคยเห็นถึงความสำคัญของสัญญา เมื่อมีโอกาสได้ทำงานสายกฎหมาย ทำให้เห็นว่าสัญญานั้นสำคัญมาก บางทีแพ้ชนะอยู่ที่ถ้อยคำในสัญญานี่แหละ ความรัดกุมของสัญญาที่เขียน หรือแม้กระทั่งข้อกฎหมายซึ่งซ่อนอยู่ในข้อความที่เขียนในสัญญาที่ถ้าอ่านผ่านๆแล้วจะทำให้เราไม่รู้ว่าข้อความนี้มีผลทางกฎหมาย

แนวทางการร่างสัญญาแต่ละฉบับ เมื่อได้รับข้อมูลในการร่างสัญญามาจากลูกความแล้ว สิ่งที่ทนายทำอันดับแรกก่อนที่จะเริ่มร่างสัญญานั่นคือดูข้อกฎหมายทุกฉบับรวมถึงหนังสือและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนครับ แล้วจึงเริ่มร่างสัญญาขึ้นมา หลังจากร่าวเสร็จก็ต้องทวนแล้วทวนอีกว่าจะมีผลอย่างไรบ้างควรเพิ่มอะไรควรตัดตรงไหน ตรงนี้เป็นเรื่องปกติที่ทนายทุกคนและทุกที่ทำเป็นอย่างน้อย

ตรวจสัญญาก็เช่นกันครับ จะมีความซับซ้อนคนละแบบ เมื่อเราได้ข้อมูลและตัวสัญญาจากลูกความแล้วก็จะทำการเช็คข้อกฎหมายรวมถึงแนวคำพิพากษาฎีกาเพื่อ ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ ตรงไหนบังคับใช้ได้ บังคับใช้ไม่ได้ การตรวจนั้นจึงต้องเช็คทุกคำพูดทุกตัวอักษรครับ

ทำไมจึงต้องเช็คทั้งหลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาทุกครั้งก่อนร่างสัญญา?

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเราอธิบายโดยการยกตัวอย่างครับ ขอยกตัวอย่างเช่น สัญญาเช่า สัญญาเช่านั้นถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระสำคัญ ปกติแล้วการเช่าช่วงเราจะเขียนในสัญญาว่าให้มีการเช่าช่วงได้ถึงจะสามารถเช่าช่วงได้ การไม่เขียนอนุญาตว่าให้เช่าช่วงได้ในสัญญาตามหลักกฎหมายแล้วหากมีการเช่าช่วงจะถือเป็นการผิดสัญญาทำให้ผู้ให้เช่าสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ตามหลักกฎหมายนี้นั้นเนื่องมาจากว่าสัญญาเช่าถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระสำคัญนั่นเองการเอาไปให้ผู้อื่นเช่าต่อจึงไม่สามารถทำได้ การร่างสัญญานั้นบางครั้งจะมีการซ่อนข้อกำหนดบางอย่างไว้ทำให้บุคคลทั่วไปยากที่จะรู้ได้เช่น หากสัญญากำหนดว่า สัญญาเช่านี้ไม่ให้ถือเอาสัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า เช่นนี้ก็เป็นการอนุญาตให้เช่าช่วงได้โดยที่ไม่มีคำว่าอนุญาตให้เช่าช่วงในสัญญานั้นเลย หากผู้เช่านำทรัพย์ที่เช่าไปให้เช่าช่วงผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยเหตุนี้ครับ (มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการกลับแนวฎีกานี้ทำให้การเขียนข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการอนุญาตให้เช่าช่วงได้อยู่)

อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ หากสัญญาเช่ากำหนดไว้ว่าหากผู้เช่าต่อเติมดัดแปลงทรัพย์ใดๆกับทรัพย์สินที่เช่า ให้การต่อเติมนั้นตกเป็นของผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญา หากอ่านผ่าน ๆ ก็จะไม่เห็นความสำคัญอะไรทำให้เข้าใจว่าอะไรที่ต่อเติมนั้นก็ตกเป็นของผู้ให้เช่าหมด แต่ก็มีแนวคำพิพากษาฎีกาที่ยังไม่มีการหลับซึ่งตัดสินไว้ว่าการต่อเติมนั้นเฉพาะทรัพย์ที่จะทำให้เป็นส่วนควบแม้มีข้อตกลงดังกล่าวในสัญญาเช่าก็ตามก็ไม่ได้ทำให้ทรัพย์นั้นตกเป็นของผู้ให้เช่าได้ตามสัญญา

จากตัวอย่างทั้งสองจึงเห็นได้ว่าในการร่างสัญญาเหตุใดทนายหรือนักกฎหมายทุกท่านจำเป็นที่จะต้องเช็คทั้งหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาทั้งหมดก่อนร่างสัญญาทุกครั้งครับ

สำนักงานเรารับร่างหรือตรวจสัญญาหรือไม่?

รับครับ การร่างสัญญาต่อ 1 ฉบับของเราหลังจากได้รับข้อมูลแล้วเนื่องจากเป็นงานแฮนด์เมดทำใหม่ทุกฉบับจึงจะใช้เวลาอย่างน้อย 4 – 5 วันขึ้นไปครับ ในเรื่องการตรวจสัญญาก็เช่นกันเราจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 – 5 วันขึ้นไปครับ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและปริมาณว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเราร่างสัญญาหรือตรวจสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเป็นการร่างสัญญาเราจะทำการอธิบายความมุ่งหมายและหลักกฎหมายของสัญญาที่เราได้ทำขึ้นในแต่ละข้อให้กับลูกความเราฟังครับเพราะเราคิดว่าผู้ที่ใช้สัญญาควรที่จะรู้ว่าสัญญาที่ใช้นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเสียก่อนเพื่อให้หากมีการเจรจาต่อรองเกิดขึ้นจะได้รู้ถึงแนวทางในการใช้ที่ดีครับ ในส่วนของการตรวจสัญญานั้นเราจะทำเป็นคอมเมนท์ไว้ในแต่ละจุดในสัญญาให้ลูกความดูก่อนว่ามีจุดที่ต้องคำนึงถึงมีอยู่ในจุดใดบ้าง จากนั้นจึงจะทำการแก้ไขจนสัญญาเสร็จสมบูรณ์ส่งให้กับลูกความครับ

สำนักงานคิดค่าตรวจ หรือ ร่างสัญญา เท่าไร?

ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ฉบับละ 5,000 บาท ขึ้นกับเนื้อหาความยากง่ายและปริมาณของในแต่ละสัญญาครับ

จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องจ้างทนายความเพื่อทำสัญญา?

ไม่จำเป็นเสมอไปครับ หากสัญญาที่จะทำนั้นไม่มีความซับซ้อน และท่านทำสัญญาด้วยความสุจริตทั้งสองฝ่าย ปัจจุบันมีสัญญาสำเร็จรูปให้ดาวน์โหลดมากมายซึ่งสามารถนำมาใช้ได้เช่นกันครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเขียนสัญญาไว้กลางๆตามหลักกฎหมายครับ การร่างสัญญาโดยทนายความหรือนักกฎหมายนั้นจะมีประโยชน์ในการคุ้มครองรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ทำสัญญาได้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไปเพราะสัญญาที่ได้ทำขึ้นจะเฉพาะเจาะจงกับสัญญาหรือนิติกรรมที่ท่านกำลังจะทำนั้น การสั่งตัดชุดโดยวัดขนาดของผู้ที่จะสวมใส่ ชุดที่ได้จะเหมาะพอดีกับตัวของผู้ตัดมากกว่าชุดสำเร็จรูปที่ทำมากลาง ๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชุดสำเร็จรูปจะใส่ได้ไม่สวยใช่ไหมครับ การว่าจ้างให้ทำสัญญาก็เช่นเดียวกันครับ

สัญญาสำเร็จรูปฟรีให้ดาวน์โหลดฟรี

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการค้นหาข้อมูลต่างๆเป็นไปได้ง่ายบางทีสัญญาบางประเภทที่ไม่ซับซ้อนมากนักจึงสามารถหาโหลดได้ทั่วไป โพสนี้จึงลงไว้หนึ่งแหล่งที่มักแนะนำลูกความให้ไปดูก่อนเสมอว่ามีในนี้หรือเปล่า ถ้ามีโหลดมาใช้ได้เลย ไม่ต้องจ้าง การมาจ้างถ้าจะให้เปรียบก็เหมือนการซื้อเสื้อผ้าใส่ ถ้ามีที่สำเร็จอยู่แล้วพอใจก็ใช้อันนั้นแต่ถ้าจ้างตัดเฉพาะตัวราคาก็อาจจะแพงกว่าทั่วไปเป็นธรรมดา อย่างไรก็ดีอยากแนะนำไว้ก่อนตัดสินใจ สัญญาอาจเสียหลักพักถึงหมื่น แต่ค่าทนายความในการฟ้องคดีหลักหมื่นถึงแสนขึ้นไปแน่นอน แถมแพ้ชนะก็อาจจะอยู่ที่สัญญาหลักพันถึงหมื่นนี่แหนะ ดังนั้นก่อนตัดสินใจทุกคร้ังควรคำนึงเสมอว่าถ้ามีคดีตัวสัญญาที่เราใช้นั้นจะมีประโยชน์ต่อเรามากน้อยแค่ใหนลิงค์สัญญาสำเร็จรูปมีสัญญาต่างๆจากเว็บไซท์ของสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬดังนี้ คลิกที่นี่

แบบพิมพ์ศาล ดาวน์โหลดฟรี

สัญญากู้ยืมเงินสัญญาขายฝาก
–   สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สิน
    เป็นประกัน)
–  สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)
–  สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
–  สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป(แบบไม่มีหลักประกัน)
–  สัญญาขายฝาก(แบบที่ 1)
–  สัญญาขายฝาก(แบบที่ 2)
–  สัญญาขายฝาก(แบบที่ 3)
–  สัญญาขายฝาก(แบบที่ 4)
–  สัญญาขายฝาก(แบบที่ 5)
สัญญาซื้อขายสัญญาจะซื้อจะขาย
–  สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป
–  สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน
–  สัญญาซื้อขายรถยนต์
–  สัญญาซื้อขาย(แบบที่ 1)
–  สัญญาซื้อขาย(แบบที่ 2)
–  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามรังวัดได้จริง)
–  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง)
–  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(น.ส. 3 ก)
–  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ฉบับผู้จะขาย) 
สัญญาค้ำประกันสัญญาเช่า
–  หนังสือค้ำประกัน
–  สัญญาค้ำประกันเงินกู้
–  สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
–  สัญญาค้ำประกันบุคคลทำงาน
–  สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
–  หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ 
–  สัญญาเช่าที่ดิน
–  หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน
–  สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว
–  สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
–  สัญญาเช่าบ้าน
–  หนังสือสัญญาเช่า
–  หนังสือสัญญาเช่าตึกแถว
–  หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์
–  หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
หนังสือมอบอำนาจหนังสืออื่นๆ
–  หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
–  หนังสือมอบอำนาจ(แบบที่ 1)
–  หนังสือมอบอำนาจ(แบบที่ 2)
–  หนังสือมอบอำนาจ(แบบที่ 3) 
–  หนังสือยินยอมของคู่สมรส(แบบที่ 1)
–  หนังสือสัญญาของคู่สมรส(แบบที่ 2)
 –  บันทึกรับสภาพหนี้
–  หนังสือบอกเลิกสัญญา
–  สัญญาประนีประนอมยอมความ
–  หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้

อ่านบทความอื่นๆของเรา

3 comments on “ตัวอย่างสัญญาสำเร็จรูปดาวน์โหลดฟรี และค่าบริการในการตรวจ ร่างสัญญาAdd yours →

Comments are closed. You can not add new comments.