สัญญาสำเร็จรูป

ตัวอย่างสัญญาสำเร็จรูปดาวน์โหลดฟรี

สมัยก่อนเรียนกฎหมาย ที่ออฟฟิตเก่าเวลาตกลงงานมักจะให้ลูกค้าเซ็นต์สัญญาก่อนเสมอ ที่มาของสัญญาก็โหลดมาจากอินเตอร์เน็ตนั่นแหละเพราะจ้างทนายร่างมันแพงสมัยนั้นก็คิดว่าจะต้องจ้างทำไม โหลดอินเตอร์เน็ตเอาก็ได้นี่นาไม่เคยเห็นถึงความสำคัญของสัญญา เมื่อมีโอกาสได้ทำงานสายกฎหมาย ทำให้เห็นว่าสัญญานั้นสำคัญมาก บางทีแพ้ชนะอยู่ที่ถ้อยคำในสัญญานี่แหละ ความรัดกุมของสัญญาที่เขียน หรือแม้กระทั่งข้อกฎหมายซึ่งซ่อนอยู่ในข้อความที่เขียนในสัญญาที่ถ้าอ่านผ่านๆแล้วจะทำให้เราไม่รู้ว่าข้อความนี้มีผลทางกฎหมาย

สมัยก่อนเรียนกฎหมาย ที่ออฟฟิตเก่าเวลาตกลงงานมักจะให้ลูกค้าเซ็นต์สัญญาก่อนเสมอ ที่มาของสัญญาก็โหลดมาจากอินเตอร์เน็ตนั่นแหละเพราะจ้างทนายร่างมันแพงสมัยนั้นก็คิดว่าจะต้องจ้างทำไม โหลดอินเตอร์เน็ตเอาก็ได้นี่นาไม่เคยเห็นถึงความสำคัญของสัญญา เมื่อมีโอกาสได้ทำงานสายกฎหมาย ทำให้เห็นว่าสัญญานั้นสำคัญมาก บางทีแพ้ชนะอยู่ที่ถ้อยคำในสัญญานี่แหละ ความรัดกุมของสัญญาที่เขียน หรือแม้กระทั่งข้อกฎหมายซึ่งซ่อนอยู่ในข้อความที่เขียนในสัญญาที่ถ้าอ่านผ่านๆแล้วจะทำให้เราไม่รู้ว่าข้อความนี้มีผลทางกฎหมาย

แนวทางการร่างสัญญาแต่ละฉบับ สิ่งที่ทนายทำอันดับแรกก่อนที่จะเริ่มร่างสัญญานั่นคือดูข้อกฎหมายทุกฉบับรวมถึงหนังสือและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน แล้วจึงเริ่มร่างสัญญาขึ้นมา หลังจากร่าวเสร็จก็ต้องทวนแล้วทวนอีกว่าจะมีผลอย่างไรบ้างควรเพิ่มอะไรควรตัดตรงไหน ตรงนี้เป็นเรื่องปกติที่ทนายทุกคนและทุกที่ทำเป็นอย่างน้อย

สัญญาสำเร็จรูปฟรีให้ดาวน์โหลด

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการค้นหาข้อมูลต่างๆเป็นไปได้ง่ายบางทีสัญญาบางประเภทที่ไม่ซับซ้อนมากนักจึงสามารถหาโหลดได้ทั่วไป โพสนี้จึงลงไว้หนึ่งแหล่งที่มักแนะนำลูกความให้ไปดูก่อนเสมอว่ามีในนี้หรือเปล่า ถ้ามีโหลดมาใช้ได้เลย ไม่ต้องจ้าง การมาจ้างถ้าจะให้เปรียบก็เหมือนการซื้อเสื้อผ้าใส่ ถ้ามีที่สำเร็จอยู่แล้วพอใจก็ใช้อันนั้นแต่ถ้าจ้างตัดเฉพาะตัวราคาก็อาจจะแพงกว่าทั่วไปเป็นธรรมดา อย่างไรก็ดีอยากแนะนำไว้ก่อนตัดสินใจ สัญญาอาจเสียหลักพักถึงหมื่น แต่ค่าทนายความในการฟ้องคดีหลักหมื่นถึงแสนขึ้นไปแน่นอน แถมแพ้ชนะก็อาจจะอยู่ที่สัญญาหลักพันถึงหมื่นนี่แหนะ ดังนั้นก่อนตัดสินใจทุกคร้ังควรคำนึงเสมอว่าถ้ามีคดีตัวสัญญาที่เราใช้นั้นจะมีประโยชน์ต่อเรามากน้อยแค่ใหนลิงค์สัญญาสำเร็จรูปมีสัญญาต่างๆจากเว็บไซท์ของสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬดังนี้ คลิกที่นี่

แบบพิมพ์ศาล ดาวน์โหลดฟรี

สัญญากู้ยืมเงินสัญญาขายฝาก
–   สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สิน
    เป็นประกัน)
–  สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)
–  สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
–  สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป(แบบไม่มีหลักประกัน)
–  สัญญาขายฝาก(แบบที่ 1)
–  สัญญาขายฝาก(แบบที่ 2)
–  สัญญาขายฝาก(แบบที่ 3)
–  สัญญาขายฝาก(แบบที่ 4)
–  สัญญาขายฝาก(แบบที่ 5)
สัญญาซื้อขายสัญญาจะซื้อจะขาย
–  สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป
–  สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน
–  สัญญาซื้อขายรถยนต์
–  สัญญาซื้อขาย(แบบที่ 1)
–  สัญญาซื้อขาย(แบบที่ 2)
–  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามรังวัดได้จริง)
–  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง)
–  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(น.ส. 3 ก)
–  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ฉบับผู้จะขาย) 
สัญญาค้ำประกันสัญญาเช่า
–  หนังสือค้ำประกัน
–  สัญญาค้ำประกันเงินกู้
–  สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
–  สัญญาค้ำประกันบุคคลทำงาน
–  สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
–  หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ 
–  สัญญาเช่าที่ดิน
–  หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน
–  สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว
–  สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
–  สัญญาเช่าบ้าน
–  หนังสือสัญญาเช่า
–  หนังสือสัญญาเช่าตึกแถว
–  หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์
–  หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
หนังสือมอบอำนาจหนังสืออื่นๆ
–  หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
–  หนังสือมอบอำนาจ(แบบที่ 1)
–  หนังสือมอบอำนาจ(แบบที่ 2)
–  หนังสือมอบอำนาจ(แบบที่ 3) 
–  หนังสือยินยอมของคู่สมรส(แบบที่ 1)
–  หนังสือสัญญาของคู่สมรส(แบบที่ 2)
 –  บันทึกรับสภาพหนี้
–  หนังสือบอกเลิกสัญญา
–  สัญญาประนีประนอมยอมความ
–  หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้

อ่านบทความอื่นๆของเรา

2 comments on “ตัวอย่างสัญญาสำเร็จรูปดาวน์โหลดฟรีAdd yours →

Comments are closed. You can not add new comments.