เกี่ยวกับเรา

เราดำเนินการบนวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้เดือดร้อน ทั้งว่าความ แก้ต่าง ว่าต่าง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน ฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย ร่างและตรวจสัญญาต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป ในราคาที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรมที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม

เราเน้นการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่ลูกความของเราสูงสุด ให้สมกับที่ได้มอบความไว้วางใจใช้บริการของเรา

ทนายความของเรา

ทนายอิทธิกร

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต

เนติบัณฑิต

ทนายธีทัต

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต

ทนายพจ

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต